LSA Gada balva 2018

Par

Latvijas Studentu apvienības Gada balvu

LSA Gada balva ir ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godināti izcilākie studenti un atsaukti atmiņā aizvadītā gada spilgtākie notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstākās izglītības iestādes norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, studentu pašpārvaldes ikdienu un to projektiem. LSA Gada balva ir pasākums, kurā atsauc atmiņā, novērtē un pasaka paldies par padarīto. LSA Gada balvas organizatori ir izvēlējušies konkrētus kritērijus katrai nominācijai, lai vērtēšana noritētu godīgi un objektīvi. Lai iepazītos sīkāk ar nominācijām un to kritērijiem, ver vaļā zemāk esošo saisti uz LSA Gada balvas nolikumu.

Nominācijas

izvirzītās nominācijas LSA Gada balvai

Gada students

Gada students

Students, kurš ir kā paraugs citiem studentiem, kas ar saviem darbiem spējis iedvesmot citus studējošos un/vai sabiedrību kopumā.

Gada jaunais zinātnieks

Gada jaunais zinātnieks

Students, kurš šī gada laikā sniedzis nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai produktu, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.

Gada studējošo pašpārvalde

Gada studējošo pašpārvalde

Jebkura līmeņa studējošo pašpārvaldes sasniegumi augstskolā, aktīva sadarbība ar augstākajā izglītībā iesaistītajām institūcijām, kā arī darbība, kas guvusi atzinību valsts un starptautiskā mērogā.

Studentu lieta – taisna un cieta!

Studentu lieta – taisna un cieta!

Notikums, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.

client

Gada domnieks

Aktīvs domnieks Latvijas Studentu apvienības Domē, kurš ir devis ievērojamu ieguldījumu LSA attīstībā.

Gada izaugsme

Gada izaugsme

Students, kura izaugsme šī gada laikā būtiski uzlabojusi studenta zināšanas un ieguldījumu studentijas izaugsmē un studējošo interešu pārstāvniecībā.

Gada projekts

Gada projekts

Studējošo organizēts projekts: seminārs, forums, pasākums, kurš devis ieguldījumu studentu izglītošanā, kompetenču paaugstināšanā, pašpārvalžu kapacitātes celšanā.

Gada aktīvists

Gada aktīvists

Studējošais, kurš gada garumā sniedzis ieguldījumu studentu dzīvē, atbalstījis un palīdzējis LSA valdei.

Gada studentu atbalstītājs

Gada studentu atbalstītājs

Persona vai organizācija, kas atbalstījusi studentus 2018. gada laikā

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā

Projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā.

Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā

Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā

Projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu studentu dzīves sociālās jomas jautājumos.

client

Gada ķeza

Notikums, negaidīts pavērsiens, kurš ietekmējis studējošo pārstāvniecības darbu vai studējošos.

Gada vecbiedrs

Gada vecbiedrs

Latvijas Studentu apvienības vecbiedrs, kurš sniedzis palīdzību un ieguldījumu LSA darbībā 2018.gada laikā.

Balsošana

Balsošana tiks atklāta 27. janvārī un norisināsies līdz 2. februārim.

Elektroniskais balsojums sastāda tikai daļu no kopējā rezultāta