• Gada domnieks

Izvirzot domnieku šai nominācijai, nepieciešams norādīt kandidāta ieguldījumu Domes un LSA darbā, iniciatīvas, kuras šis domnieks virzījis un laika periodu šī gada ietvaros, kuru kandidāts pavadījis domnieka statusā (minimālais termiņš – 4 mēneši).

Close Menu