• Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā

Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā.

Close Menu