• Gada jaunais zinātnieks

Šai nominācijai jāvirza students, kurš šī gada laikā sniedzis nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai produktu, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata. Izvirzot studentu šai nominācijai, jānorāda studenta zinātniski pētnieciskā darbība.

[yop_poll id=”10″]
Close Menu