• Gada projekts

Izvirzot projektu šai nominācijai, jāapraksta projektā izvirzītie mērķi, cik lielā mērā tie tika sasniegti, projekta mērķauditorija un tas, kā projekts ietekmējis studējošos.

Close Menu