• Gada studējošo pašpārvalde

Izvirzot Studējošo pašpārvaldi šai nominācijai, jānorāda tās nozīmīgākie notikumi un sasniegumi, pārstāvot studējošo intereses akadēmiskajos, sociālajos, materiālajos, internacionalizācijas un kultūras jautājumos, kā arī jauninājumi un panākumi, stiprinot studējošo pārstāvniecības kapacitāti.

[yop_poll id=”11″]
Close Menu