• Gada Students

Šai nominācijai jāvirza students, kurš ir kā paraugs, kas ar saviem darbiem spējis iedvesmot citus studējošos vai sabiedrību kopumā. Izvirzot studentu šai nominācijai, jānorāda studenta vidējā svērtā atzīme par iepriekšējo studiju gadu, sabiedriskās aktivitātes un zinātniski pētnieciskā darbība vai sasniegumi sportā.

Rodrigo Gruntmanis (LiepU)
Katrīna Pētersone (LLU)
Sandra Cipkina (RSU)
Signe Skutele (LU)
[yop_poll id=”9″]
Close Menu