• Gada vecbiedrs

Izvirzot LSA vecbiedru šai nominācijai, nepieciešams norādīt vecbiedra sniegto palīdzību un ieguldījumu LSA darbā šī gada laikā, to, kā šī palīdzība ietekmējusi kādu konkrētu jautājumu, tā turpmāko virzību.

Close Menu