• Gada vecbiedrs

Izvirzot LSA vecbiedru šai nominācijai, nepieciešams norādīt vecbiedra sniegto palīdzību un ieguldījumu LSA darbā šī gada laikā, to, kā šī palīdzība ietekmējusi kādu konkrētu jautājumu, tā turpmāko virzību.