Nominācijas

Nominantu pieteikšana

Gada balvas 2020 projektu veido

Oskars

Valtenbergs

Projekta vadītājs

Dagnija

Roga

Projekta vietniece (BA)

Zandis

Kadakovskis

Ielūgumi (ViA)

Jānis

Šadauskis

Sponsori (LU)

Ariana

Krasiļščikova

PR (LU)

Matīss

Sondars

Vizuālais (LU)

Agnis

Salmiņš

Tehniskais (RTU)

Anna

Fiļipenoka

Dekorācijas (VeA)

Arturs

Jirgensons

Loģistika (RSU)